1 מטרת האתר

האתר "גולד-קארד" (להלן: "האתר" ) הינו אתר לשיווק ולמכירה של תווי-קניה .
בעל האתר רשאי להוסיף שירותים ו/או מוצרים בגישה חופשית או בתשלום לפי שיקול דעתו.

2 הגדרות
המשתמש/ת ו/או הגולש/ת– כל אדם, או ישות משפטית אשר גולשים/מבקרים באתר .
הבעלים – גולדקארט ע.מ 303338313
שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם היא gc0548434776@gmail.com
טלפון: 0548434776
האתר – https://goldcard-gift.com
התקנון – מסמך זה על כל הוראותיו וסעיפיו.


3 כללי
תקנון זה, כולל בין היתר תנאי שימוש, הוראות בדבר שמירה על פרטיות, והוראות בנושא שמירה על קניין רוחני. אנא קרא/י בעיון את כל תנאי השימוש. אם אינך מסכים לאחת ו/או יותר מהוראות התקנון, עליך להימנע מכל שימוש באתר.
המשתמש/ת מסכים, בעצם פעולת הכניסה והגלישה באתר, לכל הוראות התקנון.
המשתמש/ת מצהיר כי הוא מעל גיל 18, ואם הוא מתחת לגיל 18 אזי מצהיר כי הגלישה באתר נעשית בהסכמת האחראי עליו כנדרש בדין.
התקנון מנוסח בלשון זכר, אולם מכוון לשני המינים.
מובהר ומודגש כי תקנון זה על מלוא הוראותיו, יחייב כל גולש אשר משתמש באתר.
תנאי התקנון חלים ומחייבים כל גולש אשר עושה שימוש באתר, צופה בו, ו/או מבצע בו כל פעולה אחרת, בכל מכשיר ובכל מדיה שהיא, וללא הגבלת מקום גיאוגרפי.
במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים המתייחסות לאתר, יגברו תנאי התקנון.

4 פרטיות 
בעל האתר מכבד את פרטיות הגולשים ופועל לפי כל דין. לקריאת מדיניות הפרטיות המלאה יש להיכנס לקישור "מדינות פרטיות" בעמוד הבית של האתר. (מדיניות פרטיות במסמך נפרד)
מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות, בעל האתר מקבל בהסכמת הגולשים פרטי יצירת קשר – שם ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון – ממשתמשים אשר מסרו בהסכמה את פרטיהם, וזאת על מנת לצרפם לרשימת תפוצה, יצירת קשר טלפוני, לשלוח סקירות ומידע אודות אירועים, או לשלוח מידע שיווקי או פרסומי אשר עשוי לעניין את משתמשים אלו. אם אינכם מעוניינים להיכלל ברשימה, או אם פרטי הקשר שלכם נכנסו בשוגג לרשימת התפוצה יש לשלוח הודעת הסרה (הודעת סירוב) לכתובת דוא"ל gc0548434776@gmail.com או ללחוץ על הקישור "הסר" בתחתית המייל/ניוזלטר שנשלח.
לצורך רישום לאתר, בעל האתר רשאי לבקש מהמשתמשים למסור פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת דוא"ל וכיוב'.
מובהר בזאת כי על המשתמש לא חלה חובה שבדין למסור את המידע, והמסירה נעשית בהסכמתו ומרצונו החופשי.

5 קניין רוחני 
5.1 בעל האתר מתייחס בחומרה ובכובד ראש להפרת זכויות יוצרים. בעל האתר אוכף בקפידה את זכויותיו בכל האמצעים החוקיים אשר עומדים לרשותו.
5.2 הקניין הרוחני באתר – לרבות אך לא רק – סימני מסחר, זכויות יוצרים, עיצובים, לוגואים, מאגרי מידע, שם הדומיין, טקסטים, תמונות, דימויים, סודות מסחריים, מידע עסקי ו/או כל נכס/קניין רוחני אחר, שייכים לבעל האתר, או לצד ג' אשר הרשה את שימושם או הצגתם באתר וזאת אלא אם צוין אחרת. אם הנך מזהה הפרה, אנא פנה אלינו בכתובת דוא"ל gc0548434776@gmail.com ובעל האתר יברר ויסדיר את העניין תוך זמן סביר מקבלת הפניה.
5.3 אין למשתמש באתר אישור או רשות לעשות שימוש מסחרי בקניין הרוחני באתר, ו/או כל שימוש שעומד בניגוד להוראות התקנון, אלא אם כן קיבל לכך אישור בכתב מבעל האתר.
5.4 אין לעשות שימוש בשם האתר ו/או בשם הדומיין, או בתוכנו בכל דרך אשר יכולה להטעות, לפגוע במוניטין, ליצור גניבת עין ו/או הטעיה, או בכל דרך אחרת אשר יכולה לגרום לנזק ממוני או אחר לבעלי האתר ו/או לצד ג'.
5.5 ייתכן ובאתר יהיו קישורים (hyperlinks) אשר מפנים לאתרים חיצוניים (להלן 'אתרים חיצוניים') שאינם בבעלות בעל האתר ואינם בשליטתו. הקניין הרוחני באתרים חיצוניים הינו בבעלות צד ג' ואין לבעל האתר כל זכות בהם. אין בעצם הטמעת הקישורים באתר כדי להרשות, או לאשר כל פעולה שהיא ביחס לנכסי קניין רוחני באתרים החיצוניים. אם מצאת את האתרים אליהם מפנים הקישורים כפוגעניים או ככאלה אשר מפרים את הדין אנא ידע את בעלי האתר בהקדם בכתובת gc0548434776@gmail.com והוא יפעל לבירור התלונה וטיפול בה.
5.6 בנוסף, באתר עשויות להופיע פרסומות ישירות שמקורן בחברות ו/או עסקים שאינם בבעלות ו/או באחריות בעל האתר. אין לבעל האתר כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומות אלו. אם נתקלתם בפרסומת פוגענית ו/או פרסומת אשר מפרה את החוק אנא פנו אל בעלי האתר בכתובת gc0548434776@gmail.com בבקשה להסרת הפרסומת.

6 זמינות האתר 
בעל האתר עושה כמיטב יכולתו כדי שהאתר יפעל באופן תקין ויהיה זמין לגלישה רציפה. יחד עם זאת, אין התחייבות מצד בעל האתר כי האתר יפעל בכל עת. יתכנו שיבושים בזמינות/ צפייה / גלישה באתר אשר עשויים לנבוע מעדכוני אתר ו/או עבודות תשתית, ו/או תקלות במחשב האישי של המשתמש, ספק האינטרנט שלו, שרת חיצוני, או בתשתית הגלישה שלו. כמו כן יתכנו תקלות הנובעות משירות האחסון של האתר, פריצה או גורמים אחרים. בעל האתר ישתדל להודיע מראש על הפרעות מתוכננות בגלישה אולם אינו מחויב לכך. בעל האתר שומר את הזכות להפסיק, להשבית, או לשנות את פעילות האתר וזאת ללא הודעה מוקדמת.

7 הוראות שחרור מאחריות –
7.1 האתר מאוחסן בשרת אשר מאובטח על ידי חברה חיצונית. בעל האתר אינו אחראי לנזק אשר יגרם כתוצאה מפריצה חיצונית לאתר – בין היתר – הפצת/מכירת מידע כתוצאה מפריצה לאתר, שיבוש במידע, פגיעה בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר, או כל נזק אחר שיגרם כתוצאה מחבלה באתר ובתכניו.
7.2 בעל האתר אינו אחראי לתוכן מודעות חיצוניות (תמונות/קישורים) אשר עשויות להופיע /להיטמע באתר או לתוכן/מידע אשר מופיע באתרים אליהם הקישורים מובילים. בעל האתר ו/או מי מטעמו אינו מפקח או בודק את כל התוכן באתרים אליהם מפנים הקישורים.
7.3 אם נתקלת במודעה/קישור פוגעני ו/או תמונה פוגענית ו/או כזה אשר מפנה לאתר בעל תוכן פוגעני ו/או בתוכן שהועלה על ידי גולשים ומפר את הוראות התקנון, אנא הודע/י לבעל האתר בכתובת דואר אלקטרוני gc0548434776@gmail.com ונפעל להסדיר את העניין בהקדם האפשרי.
7.4 בעל האתר מפרסם באתר מעת לעת פרסומים, תכנים ומשתף ידע מקצועי וכיוב' (להלן "פרסומים"). האמור בפרסומים הינו על דעת בעל האתר בלבד ולמטרות סקירה, העשרה ושיווק בלבד. אין לראות באמור בפרסומים יעוץ מקצועי, ו/או המלצה, ו/או הנחיה והם אינם מהווים תחליף לאלו ואין להסתמך עליהם ככאלו. בנוסף, ייתכן ויהיו באתר שגיאות ו/או אי-דיוקים כתוצאה מתום לב, ו/או מצב שבו תוכן בפרסום לא יהיה עדכני. בעל האתר לא ישא באחריות בגין כל נזק שנגרם למשתמש בשל הסתמכות על האמור בפרסום ולא יחוב כלפי המשתמש בגין הסתמכות כזו.
7.5 ככל שמשתמש באתר מסתמך על האמור בו, הוא עושה זאת מבחירתו ועל אחריותו הבלעדית ולאחר שנאמר לו כי עליו להתייעץ עם אנשי מקצוע ויועצים רלוונטיים לתחום. משתמש אשר הסתמך על תכני האתר, מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעל האתר. ובעל האתר יהיה פטור מכל פיצוי ו/או חיוב ו/או שיפוי ביחס לנזקים שנגרמו למשתמש.
7.6 משתמש ו/או רוכש מהאתר, מתחייב לעשות שימוש זהיר במוצרים ו/או בשירותים, ולפעול על פי הנחיות הבטיחות במלואן. בנוסף, רוכש באתר מצהיר כי הוא רוכש מוצרים מהאתר למטרות חוקיות בלבד.
7.7 בעל האתר עושה את המיטב כדי להציג את המוצרים והשירותים על ידי תמונות. יחד עם זאת, עשויים להיות הבדלים או אי-דיוקים קלים בין המוצרים בתמונות ובין המוצרים שיסופקו. אלו נובעים מתום-לב ולא יראו בכך הטעיה של הרוכש. התמונות מוצגות לצורך המחשה ויתכנו הבדלים בגודל, צבע או סוג מדויק של המוצר.
7.8 בעל האתר מנפיק תווי קניה למימוש בבתי עסק אשר הצהירו בפניו על אמיתות המוצרים ו/או השירותים שהם משווקים. בעלי העסקים אחראים באופן בלעדי וייחודי על טיב-תיאור המוצרים ו/או השירותים ועל אמיתותם.
7.9 בעל האתר אינו אחראי לכך ששובר יימסר בפועל למקבל השובר. למשל במקרים בהם שובר נשלח בדואר אלקטרוני ומסונן על ידי מערכת דואר אלקטרוני, ו/או מקבל שובר שאינו מקבל הודעות SMS וכיוב'.
7.10 בעל האתר אחראי על הנפקת התווים בלבד. הוא אינו אחראי לכל מוצר ו/או שירות אשר נרכשים באמצעות תווי הקניה. לכן, בעל האתר אינו אחראי לאיכותם ו/או לטיבם של המוצרים, ו/או אינו אחראי לשירות ו/או לאחריות עליהם. האחריות המלאה והבלעדית תחול על המשווקים ו/או היבואנים ו/או היצרים לפי העניין.
בעל האתר לא ישא בכל אחריות שהיא, בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש במוצרים ו/או בשירותים אשר נרכשו באמצעות תווי הקניה.
7.11 היה וסמכויות שיפוט כלשהן אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.


8 איסור פגיעה באתר
8.1 אין לבצע כל פעולה באופן ישיר או על ידי צד ג', אשר עשויה לפגוע באתר, בזמינות הגלישה שבו, או בתוכן המוצג בו, או לשבש את פעולתו. אין לעשות שימוש בקוד תוכנה או כל פעולה אלקטרונית/דיגיטלית ו/או אוטומטית אחרת לרבות – וירוס ו/או 'תולעת' ו/או 'בוט' למטרת פגיעה כאמור באתר.
8.2 אין לבצע כל פעולה אשר עשויה לשבש ו/או להכביד את פעולתם התקינה של מחשבי ושרתי בעל האתר.
8.3 אין לבצע כל פעולה אשר עשויה למחוק ו/או לשבש ו/או לגרום לשינוי במידע של בעל האתר.
8.4 אין לחדור לחומרי מחשב ו/או מידע אשר שייכים לבעל האתר.
8.5 למשתמש ו/או לצד ג' אסור לבצע כל פעולה אשר נועדה לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו למטרה מסחרית ו/או למטרת לימוד מכונה ו/או לכל מטרה אחרת, מבלי שקיבל לכך אישור מבעל האתר. בסעיף זה 'תכני האתר' – תכני טקסט, תמונות, עיצובים, גרפיקות, קטעי וידאו ו/או סאונד ו/או פרטים אישיים של המשתמשים, מידע סטטיסטי אודות פעילות המשתמשים, קוד תוכנה.
8.6 בעל האתר רשאי על פי שיקול דעתו, לחסום ו/או להגביל גישה, כל משתמש באתר אשר הפר אחת או יותר מהוראות תקנון זה. למשתמש שנחסם ו/או שגישתו הוגבלה לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או שיפוי מצד בעל האתר.

9 אחריות המשתמש
9.1 המשתמש/ת והוא בלבד אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות התקנון.
9.2 מבלי לגרוע מהאמור בכל סעיף אחר, המשתמש ישפה את בעל האתר בגין כל נזק, כלכלי או אחר, ו/או תביעה או דרישה של צד ג' כלשהו שיגרמו כתוצאה מכל אחד מאלה: (1) הפרה של אחת או יותר מהוראות התקנון (2) שימוש באתר ו/או בתכנים שלא בהתאם לתקנון זה; (3) הפרה מצד המשתמש של כל זכות של צד שלישי, לרבות (אך לא רק), זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; (4) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באתר או בתכנים. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש ישא גם בהוצאות משפטיות, עלויות שכר טרחת עו"ד, ו/או בעלי מקצוע אחרים, ו/או הוצאות אחרות שיהיו בזיקה לנזק שנגרם, כתוצאה מכל הסיבות שנמנו לעיל.

10 עדכונים ושינויים
10.1 בעל האתר שומר את הזכות לעדכן מעת לעת ולפי הצורך את תקנון האתר.
10.2 על בעל האתר לא תחול החובה לעדכן את המשתמשים בשינויים בתקנון תנאי השימוש, יחד עם זאת לפני שינויים מהותיים, יפרסם על כך בעל האתר הודעה באתר.
10.3 תוקפם של השינויים יחול מרגע שינויים/עדכונם, והנוסח החדש יהיה זה אשר מחייב את המשתמשים.

11 תקנון רכישת מוצרים ושירותים מהאתר
11.1 כללי
● רכישת מוצרים דרך האתר כפופה לאמור בסעיפי התקנון.
● בעל האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת, וכן להפוך שירותים חינמיים לשירותים בתשלום. בעל האתר יפרסם הודעות בדבר שינויים מהותיים זמן סביר לפני ביצוע העדכון. המחירים המעודכנים יופיעו באתר.
● המחירים באתר כוללים מע"מ.
● הרוכש מתחייב להזין פרטים מלאים, מדויקים ועדכניים בלבד.

12 תהליך רכישת תווי הקניה –
12.1 הרוכש יסמן ויבחר את תווי הקניה שברצונו לרכוש. הרוכש יבחר בין איסוף עצמי מאחד מהמוקדים המופיעים באתר, לבין קבלת התווים באופן דיגיטלי.
12.2 רכישה ואיסוף עצמי של התווים – הרוכש יבצע את ההזמנה באתר, ויבחר באפשרות "איסוף עצמי" ותשלום במועד האיסוף. התווים ימתינו לרוכש במוקד בו בחר הרוכש, והתשלום יתבצע בעת האיסוף העצמי.
12.3 רכישה ישירה באתר – הרכישה באתר מתבצעת באמצעות כרטיסי אשראי, ובכפוף לאישור חברות האשראי. בעל האתר רשאי לשנות, להוסיף או לגרוע דרכי ו/או אמצעי תשלום וזאת מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש.
12.4 ברכישה ישירה מהאתר:
הרוכש יזין פרטים מזהים, פרטי יצירת קשר ופרטי אשראי. הרוכש יאשר את נכונות הפרטים ויאשר כי קרא את תקנון האתר. אישור העסקה יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.
מובהר בזאת כי פרטי האשראי של הרוכש אינם נשמרים אצל בעל האתר. פרטי כרטיס האשראי יעובדו ו/או יישמרו על ידי חברת הסליקה בלבד.
הרוכש מצהיר כי הוא הבעלים של אמצעי התשלום, או שקיבל אישור להשתמש בכרטיס או באמצעי התשלום מבעליו.
הרוכש יבחר האם הוא מעוניין לקבל את הכרטיסים לכתובת הדואר האלקטרוני שלו או באמצעות שליחה כהודעה לטלפון הנייד.
תווי הקניה ישלחו תוך זמן קצר לפי בחירתו של הרוכש.

13 מימוש תווי הקניה
13.1 ניתן לממש את תווי הקניה בכל בתי העסק המפורטים בקישור הבא.
13.2 מועד פקיעת התוקף רשום על גבי תווי הקניה, לאחר מועד הפקיעה לא יהיה ניתן לעשות שימוש בתווים.
13.3 ניתן לממש תו-קניה עד למימוש מלוא הסכום הטעון בו.

14 אספקת מוצרים ו/או שירותים שנרכשים באמצעות תווי הקנייה-
14.1 האחריות על אספקת המוצרים אשר נרכשים באמצעות תו הקניה הינה על בית העסק בו נרכשים המוצרים, באופן בלעדי וייחודי.

15 החזרים וביטולים
הוראות הסעיף חלות על ביטול רכישת תווי-קניה ולא על ביטול רכישת מוצרים שנרכשו באמצעותם
15.1 מדיניות ביטולים כלפי רוכשים שהם בתי-עסק ו/או תאגידים ו/או רשויות– אין זכות ביטול לבית עסק ו/או ארגון ו/או משרד אשר רכש תווי קניה , למעט האמור בסעיף 15.7.
ביטול עסקה כלפי צרכנים לפי חוק הגנת הצרכן –
15.2 ביטול עסקה לרכישת תווי קניה מהאתר – על רכישת תווי קניה מהאתר יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו. ככל שתהיה סתירה בין האמור בדין לבין הוראות התקנון, הרי שהוראות הדין תגברנה.
15.3 ניתן לבטל עסקה לרכישת תווים עד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר ו/או קבלת מסמך העסקה (המאוחר מביניהם), וזאת בתנאי שלא נעשה כל שימוש בתווים.
15.4 התקופה שתעמוד לרשות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות ו/או אזרח ותיק ו/או עולה חדש היא 4 חודשים מיום העסקה ו/או קבלת מסמך העסקה כאמור, וזאת בתנאי שלא נעשה כל שימוש בתווים.
15.5 הרוכש ישא בדמי ביטול בשיעור של 5% מגובה העסקה, או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
15.6 תנאי הביטול של מוצרים שנרכשו באמצעות תווי הקניה יהיו תנאי בית העסק שבו נרכשו המוצרים.
15.7 אנו קשובים לפניותיכם, אם אתם מעוניינים לבטל את העסקה, בנסיבות בהן אין זכות ביטול, אנא פנו אלינו באחד מדרכי יצירת הקשר אשר מפורטות בסוף מסמך זה, ואנו נשקול את בקשתכם בהתאם לנסיבות העניין.
15.8 הודעה בדבר ביטול עסקה יש לשלוח לבעל האתר באחת מהדרכים הבאות:
דואר אלקטרוני gc0548434776@gmail.com
בטלפון: 0548434776

16 שירות לקוחות –
בכל פניה, בירור תלונה או שאלה, לקוחות האתר מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות של האתר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני – gc0548434776@gmail.com ו/או בטלפון – 0548434776

17 סמכות שיפוט
הדין החל על כל סכסוך או מחלוקת בנוגע לתקנון זה יהיה דין תורה וסמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הנוגע לתקנון תנאי שימוש זה יהיה לבית דין צדק הישר והטוב בבית שמש.

תקנון זה מהווה יצירה מוגנת על ידי חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק, לפרסם ו/או לעשות כל שימוש ללא אישור מבעל הזכויות.

תקנון תנאי שימוש

שמחים על הצטרפותכם לגולדקארד

הזמנה מרוכזת ניתן לבחור כל סכום בהתאמה אישית!